XV. század

1403.

Zsigmond magyar király ellen összefogtak az akkori bárók és a főpapok, Veréb Péter is az utóbbiak pártjára állt. Az országba benyomuló Nápolyi László ellenkirályhoz csatlakozott, akit azonban Zsigmond seregei legyőztek. Péter további szerepe nem ismert, annyi bizonyos, hogy ebben az évben elhunyt.

Péter sírját az általa építtetett verebélyi templomban helyezték el, az északi mellékhajóban. A sírkövén egy címer és egy latin felirat található gót betűkkel.

Hic requiescit corpus stre(nui) invi(cti) militis mag(ist)ri Pet(ri) (filii) Geo (r) gij. Oli (m) vicevajvode t(ranssilvaniae). Fu (n) dato (r) is hui (us) E (cclesiae) Qu (i) obiit. A. D. MCCCCIII

Itt nyugszik a rettenthetetlen legyőzhetetlen katonának Péter mesternek, György fiának, Erdély egykori alvajdájának, e templom alapítójának teste, aki meghalt 1403-ban.

A templom főhajójában később még három sírgödröt találtak, valószínűleg a Veréb család tagjainak a sírjait.

Péter fia, Veréb Pál örökölte a verebélyi birtokot.

1441.

Veréb Pál halála, az örökös Veréb Boldizsár lett. Boldizsár a birtokot és ezzel együtt Verebélyt is szerette volna átnevezni Boldogasszonyháza névre, de ez végül nem valósult meg.

1484.

Veréb Pál egri kanonok lett.

1490.

Verebélyi Simon, Verebélyi György és Verebélyi Pál zálogba vette a Tiribesi birtokot, három évvel később az egri káptalan beiktatta őket.

Veréb Simon az egri vár várnagya lett, majd 1492-ben az egri püspök jószágkormányzója.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.