XVI. század

1514.

Júniusban fegyvert fogott parasztok érkeztek a településre, nagy riadalmat keltve feldúlták Verebélyi János birtokos házát. Ezek után tovább mentek Pásztóra, s ott összecsaptak egy négy megyéből verbuválódott nemesi sereggel. A véres csatában a parasztok vereséget szenvedtek.

1544.

A Török Birodalom hódítása nyomán a térség is török kézbe került. A települést a hatvani szandzsához került, új nevet kapott: Verebil. A törökök hatalmas pusztítást okoztak, ahogy végigsöpörtek a falun. Romba döntötték a Vereb-kúriát, a templomot és a kolostorokat, a tiribesi altemplomot. A szentkúti fakápolnát felgyújtották.

A pusztítást követően a búcsújárásokat a törökök betiltották. A hívők életüket féltve kis csoportokban vagy egyedül jöttek, néha sikerült különleges engedélyt szerezniük egy-egy alkalomra, de az utóbbit ritkán és nehezen adták meg. A gyér számú zarándok egyenesen Szentkútra, a forráshoz ment, Verebélyben minden romokban hevert.

1548.

Verebély (Verebil) az idei adóösszeírásban teljesen elpusztult helységként szerepel. A templomboltozat beomlott, a tetőszék elpusztult, csak a düledező falak maradtak meg, melyeket lassan elkezdett visszahódítani a természet.

1550.

Tíz család élt Verebélyben (Bozsik Tamás, Nagy Mihály, Fijas Dimitri, Madaráz Filip, Simon Antal, Hajós Antal, Madaráz Pál, Varga Lőrincs, Fekete János, Sándor Tomás).

Ekkoriban volt egy vízimalom is, valószínűleg a Zagyva és a Szentkút-patak akkori találkozásának környékén.

1552.

Ismét törökök pusztítottak a faluban.

1554.

A település teljesen elpusztult helyiségként szerepel egy összeírásban.

1572.

Sárközy János és édesanyja, özv. Sárközy Mihályné tulajdonában volt – többek között – a tiribesi birtok is, amit ebben az évben átengedtek Verebélyi Jánosnak.

1578.

Az ez évi adóösszeírásban a település még mindig teljesen elpusztult helységként szerepel. Az iraton Tóth-Verebély néven hivatkoznak a falura.

1598.

Verebélyi János Tiribes után Verebély földesura is lett. A faluba lassan elkezdtek ismét beköltözni.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.